• Select Language :

Yönetim Kurulundan

Bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik ve mali krizin yaralarının sarılmaya devam ettiği bir yılı daha idrak etmiş bulunuyoruz. Krizin derinliği ve geçmiş yıllarla mukayese kabul etmez özelliği tedavinin süresini de uzatmaktadır. Avrupa topluluğu ülkelerinde ve bilhassa komşumuz Yunanıstan’da alınan tedbirlerın geniş halk tabakalarını ekonomik açıdan direkt olarak etkilemesi hem siyasi hem de sosyal patlamalara sebep olmakta ve yakın gelecekte de olmaya devam edecek görüntüsündedir. Krizin en kısa sürede kontrol altına alındığı düşünülen ABD’de yıl sonuna doğru seçimleri müteakip kendilerinin yarattığı mali/siyasi sıkıntıların bir müddet daha gündemde kalacağını düşünüyoruz. 

Ülkemiz ekonomisi yılın ilk yarısı ile son yarısı arasında uygulanan politikalarla evvela ısınmış, sonrada soğutulmaya çalışılmıştır. Büyüme oranı azalmasına rağmen cari açık yönünde olumlu istikametin yakalanma umudu belirmiş ve mukayesen iyi bir yıl idrak edilmiştir görüşündeyiz. Enflasyon kontrol altında tutulmuş ve istikrarlı bir kur politikası takip edilmiştir. 2013 yılının aynı doğrultuda ve daha iyi bir büyüme potansiyeli ile idrakı beklenmektedir.

Grubumuz ‘da faaliyet konularında başarılı bir yıl idrak etmiş ve yeni yatırımlara imza atmıştır. İlave tesis inşası planlanmış bulunmaktadır. Ürünlerimizin Kalitesi ve Fabrikalarımızın faaliyeti başarı ile devam ettirilmiş ve üretim kalite olarak Uluslararası arenada tescil ettirilmiştir. 

Yeni proje çalışmaları ve yatırımları plan seviyesindedir, mevcut projelerimiz konularındaki faaliyet muhafazakar bir anlayışla sürdürülmektedir. 

2013 yılını başarı ile tamamlamamız dolayısıyla değerli çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu